TRAINING

Aan de slag

Bij iedere verandering binnen een bedrijf, is informeren van groot belang. Want heeft u zojuist een mooi programma aangeschaft om u en uw collega's te ondersteunen, wordt er geen gebruik van gemaakt. Zonde van de investering en u bent er niet mee geholpen om uw bedrijf naar het volgende niveau te tillen.

Laat ons u helpen het volgende niveau te bereiken door een software training aan u en uw personeel te geven.

Training vormgeven

Nu het software product klaar is voor gebruik, is het van belang dat de mensen die er mee gaan werken op de hoogte zijn van de functionaliteit en de bruikbaarheid van het product. Het is tenslotte een ondersteuning van een al bestaand proces, maar als er niet meer gewerkt wordt verliest het de voorgestelde toegevoegde waarde en daarbij wordt het proces niet verbeterd en efficiënter gemaakt.

Daarom is het verzorgen van een training passend voor u en/of uw collega’s belangrijk om zo snel mogelijk met de door u zorgvuldig samengestelde software aan de slag te gaan.

In onze trainingen wordt de tweedeling gemaakt in HR en HRM vraagstukken. Op beide gebieden komen de volgende vragen naar voren die in een trainingen aangesproken en behandeld worden

 

Uiteraard zal dit afgestemd worden op uw bedrijf en/of branche waarin u zich bevindt en de specifieke toepassing die de software voor uw bedrijf behelst;

HRM | Human Resource Management;

  • Is de bestaande vorm van documentatie reeds aansluitend of aan verandering onderhevig?
  • Is de software toegankelijk voor de gebruikers in kwestie?
  • Zijn alle gebruikers van het Software product op de hoogte van de functionaliteit van de software?
  • Verandering in omschrijving van taken van gebruikers in functie?

HR | Human Relations;

  • Zijn de huidige communicatie processen aansluitend?
  • Welke data is nodig voor de software om bewerkingen uit te voeren?
  • Hoe kan data voortvloeiend uit de software in verdere bedrijfsprocessen gebruikt worden?
  • Hoe kan de nieuwe data gebruikt worden in het algehele bedrijfsbeleid en deze ondersteunen?

Naar uw wens en in goed overleg met de betrokken partijen (HR & HRM) wordt er een training op maat opgezet om zo een goede start te maken met uw efficiëntieslag en verbeteringsproces.

Een training bij uw software product is als optie bij ons af te nemen en wordt ingezet als daar vraag naar is.