SOFTWARE PASSEND GEMAAKT

ZO SIMPEL ALS 1,2,3...

Graag op de hoogte zijn van wat onze werkwijze is en voorbereid aan de slag gaan? Wij maken het zo simpel als tellen tot 3. Geen verassingen onderweg, maar een leidraad om tot een goed product te komen dat voor u werkt. Hoe we dat doen? Ook daar maken wij geen geheim van met dit inzichtelijke 3 stappenplan.

1 | INTAKE |

Om welke probleemstelling gaat het waar software een uitkomst in kan bieden? En in welke omgeving van uw bedrijf moet de software een plek krijgen? Wat is het gewenste resultaat dat u voor ogen ziet? Is er één persoon die met software ondersteuning krijgt of moeten er meerdere collega’s mee gaan werken?

Dit zijn allemaal voorbeeld vragen die ten tafel komen bij het intake gesprek.

Is voorbereiding gewenst? Denkt u dan alvast  na over de volgende vragen:

Kortom wat moet de functie van het op maat gemaakte stukje software als oplossing bieden?

2 | ARCHITECTUUR |

Nu het probleem en de omgeving in kaart is gebracht, gaan we vormgeven aan de software. Omdat we nu de specificaties helder hebben, kan het zijn dat er een software-hardware combinatie nodig is. Dit ligt geheel aan uw core business en binnen welk gedeelte van uw bedrijf het software product een rol gaat spelen.

Software bestaat uit verschillende elementen, zeker als het ook om een software/hardware combinatie gaat. Hier in stap 2 gaan we kijken welke elementen aan elkaar gekoppeld moeten worden zodat er 1 soepel lopend softwareproduct uit rolt. In deze fase wordt er een protocol opgesteld zodat u tijdens de pilot fase inzichtelijk kunt maken waar de puntjes op de i moeten worden gezet.

Welke opbouw van software en eventueel hardware is in uw bedrijf van toegevoegde waarde?

3 | PILOT |

Tijdens de pilot gaan we de zogenaamde ‘Trail and error’ fase in. Dit betekent dat we de puntjes op de i gaan zetten door het software product te testen en weer bij te schaven waar nodig voor een juist eindproduct.

In deze fase zien we vaak dat we meerdere toepassingen vanuit u als klant aangereikt krijgen. Omdat de software uniek op uw bedrijf geschreven is, is het dus geen probleem om voor de toekomst met de software verder te bouwen.

Hier bespreken we de bevindingen die voortvloeien uit de pilot en door middel van het protocol geconstateerd zijn. Dus met andere woorden hier gaan we kijken of de theorie ook in de praktijk het gewenste effect heeft. Met de laatste derde stap ronden we de opdracht af. De software is in kaart gebracht, het bewaken en optimaliseren heeft plaatsgevonden en de software is nu onderdeel van uw bedrijf.

Software ondersteuning waarop u kunt bouwen

Grote software programma’s met oneindig veel functies waarvan er veel nooit gebruikt worden, is zonde van de investering, maar helpt u als uniek bedrijf ook niet verder.

Wij geven de voorkeur aan een aanpak die eerst definieert welk proces beter, efficiënter en soepeler kan lopen, en gaan dan kijken wat daar softwarematig (en hardwarematig) voor nodig is.

Op deze manier kan software met uw bedrijf meegroeien en door ontwikkelen.

U staat niet stil als ondernemer, dus laat uw software met u meegroeien.