PRIVACYVERKLARING

Bij Anyflex zijn we allemaal verantwoordelijk voor de persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens die ons kunnen vertellen wie u bent (bijvoorbeeld, uw telefoonnummer, adres, of naam). Wij zijn te bereiken via telefoon op het nummer 053-2305625, en via e-mail op support@anyflex.nl.

Bij het kopen van een van onze producten is het nodig om uw contactgegevens te geven. Zonder deze gegevens kunnen we u niet verder helpen. We gebruiken de gegevens alleen om onze diensten en hulp voor deze diensten te kunnen leveren. Onder andere door contact met u op te nemen. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij ons.

Anyflex is de enige gebruiker van de informatie die klanten aan ons geven, de gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen en wij gebruiken alleen de gegevens die door de klanten gegeven worden. Iedere beslissing wordt persoonlijk gemaakt en we behandelen iedere klant als aparte situatie. Wij maken dus geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Wees op de hoogte van uw rechten, U heeft het recht:

  • Om vergeten te worden.
  • Op toegang tot uw persoonsgegevens om deze door te sturen.
  • Om uw persoonsgegevens in te zien.
  • Om uw eigen persoonsgegevens te veranderen.
  • Tot het beperken van de opslag en gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Op een menselijke blik bij besluiten over uw persoonsgegevens.
  • Om bezwaar te maken tegen het opslaan en gebruik van uw persoonsgegevens.

Er kunnen uitzonderingen voorkomen waardoor uw rechten minder wegen dan de belangen en plichten van het bedrijf.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of wilt u zich beroepen op een van uw rechten neem dan contact met ons op via privacy@anyflex.nl.