BESTEL- EN ORDERSYSTEEM

Wanneer live en digitale product aankopen binnen uw bedrijf aan de orde van de dag zijn, is het van belang dat een intern SCM systeem in zowel de registratie als de vervaardiging van het product voorziet. Gegevens worden gestroomlijnd en in het magazijnbeheer en facturatie proces opgenomen.

Met dit bestel- en ordersysteem leggen we de focus op 'Clicks en Bricks'. Dat houdt in dat we de digitale verkoop en de fysieke klant die een product in uw winkel aanschaft binnen dit systeem in de supply chain kunnen combineren. Is dit niet van toepassing of u wenst een uitbreiding van het systeem met juist een duidelijke afscheiding van uw huidige integrale ketenbeheer? Ook dat kan met dit bestel- en ordersysteem.

Order plaatsen

Het gestructureerd en overzichtelijk plaatsen van een order vindt binnen deze functionaliteit de ruimte dit zo gedetailleerd en gespecificeerd mogelijk te doen. In 1 oogopslag overzicht van geplaatste orders en de status van verwerking zijn hier te vinden.

Track & Trace

Een product bestaat uit grondstoffen en/of halffabricaten. Door een juiste supply chain aan te kunnen spreken is het van belang te weten waar een bepaald item zich in deze chain bevindt. Foutieve onderdelen en processen kunnen beter in beeld worden gebracht door T&T in te zetten en de traceercode waarmee een item wordt voorzien in te lezen.

E-commerce

Online verkopen door een publiek toegankelijke webshop? Of de opbouw van een interne shop in shop keten dmv een login portaal? Dit zijn een van de mogelijkheden die passend bij uw bedrijf in worden gezet bij e-commerce. Zijn er al online marketing compagnes ingezet? Wij zorgen dat het bestel- en ordersysteem hier naadloos op aansluit.

Productie

Binnen de assemblatie lijn en/of productie lijn zijn er verschillende fasen te definiëren. Samen met u worden deze in kaart gebracht om zo een duidelijke weergave te illustreren in totaaloverzichten.

Financiële administratie

De details van de producten die uw bedrijf maakt, worden hier gefilterd om zo uw facturatie op orde te houden zowel intern mbv pakbonnen als naar uw afnemers toe met het genereren van facturen. Alle documenten zijn van oorsprong white label dus deze kunnen naar uw eigen huisstijl worden aangepast. De ingevoerde klantengegevens zorgt ervoor dat er automatisch een factuur wordt gestuurd als u dat wilt!

Online portaal

Deze backoffice omgeving is opgezet om informatie per item, klant en dienst aan te passen en/of toe te voegen. Doordat deze omgeving middels uw eigen inlogcode toegankelijk is, bent u niet locatie gebonden en kunt u ook tijdens een gesprek met uw leveranciers de gegevens aanpassen en doorvoeren.

Labeling

Uw items worden hier voorzien van etiketten met de informatie dat van belang is binnen de organisatie. 

Overzicht

Het systeem werkt vanuit vooruit opgezette databases met informatie die reeds binnen het bedrijf beschikbaar is. Daarnaast worden deze aangevuld met de gegevens die wenselijk zijn en moeten worden gegenereerd.

Product specificaties

Hier worden de product specificaties van het item verder uiteen gezet. In welke staat moeten de grondstoffen zijn voor verwerking en waaruit zijn de halffabricaten opgebouwd om vervolgens ook in de supply chain opgenomen te kunnen worden. 

Het bestel- en ordersysteem is modulair opgebouwd en met bedrijfseigen gegevens in te vullen. Dit maakt het systeem inzetbaar in verschillende branches en aan te passen op de functionaliteit die binnen uw bedrijf wenselijk is.